FORMET Sp.j.

 

Precyzyjna obróbka skrawaniem metalu - toczenie i frezowanie CNC

Bielsko-Biała Śląsk

info: +48 604 953 000

DOTACJE Z UE

FORMET - Precyzyjna obróbka skrawaniem metalu » Dotacje UE

 

Jest nam miło poinformować, że w 2009 roku naszej firmie przyznano wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację dwóch projektów:

 

1. "Unowocześnienie  procesu  produkcyjnego  PPU FORMET w Bielsku-Białej poprzez udoskonalenie procesu toczenia".

2. "Rozwój  mikroprzedsiębiorstwa  PPU  FORMET w Bielsku-Białej poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego w wyniku zakupu nowoczesnej elektrodrążarki".

 

Pozytywna realizacja w/w projektów pozwoliła na jakościową zmianę procesu technologicznego już wytwarzanych detali oraz umożliwiła wykonywanie bardziej nietypowych wyrobów, co było osiągalne jedynie przy użyciu nowoczesnych i wydajnych maszyn obróbczych.


 

Niekwestionowany  rozwój firmy związany m.in. z pozytywną realizacją poprzedniego konkursu a także nowe pomysły i chęć dalszego poszerzania działalności firmy, przyczyniły się do złożenia,  w 2011r., kolejnego wniosku o dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego      Województwa     Śląskiego    na    lata    2007 - 2013 nr SCP-01.02.04-018/11:

„Rozszerzenie procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnych maszyn elektroerozyjnych, pomiarowych i systemów informatycznych, w celu wprowadzenia nowych i ulepszonych usług w kraju i zagranicą”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Obecnie, podpisaliśmy umowę o dofianasowanie i nabyliśmy wszystkie maszyny zgodnie ze złożonym projektem.