FORMET Sp.j.

 

Precyzyjna obróbka skrawaniem metalu - toczenie i frezowanie CNC

Bielsko-Biała Śląsk

info: +48 604 953 000

FORMET - Obróbka skrawaniem - Jakość » IT

 

W 2010 roku ze względu na dużą ilość zamawianych detali dotychczasowe prowadzenie ewidencji zamówień oraz wystawianie kart rozdzielczych opartych na uproszczonych bazach danych prowadzonych przy pomocy popularnych komercyjnych programów (MS Word, MS Excel) stawało się coraz bardziej niewydolne a planowanie oraz realizacja procesu produkcji mniej optymalna. Niewydolność oraz nieoptymalność dotychczasowego systemu polegała na:

 

 • konieczności jednoczesnego przetwarzania danych w różnych pomieszczeniach, przez różne osoby w istniejących bazach danych (Zamówienia, Realizacja zamówień, Rysunki, WZ, Depozyt itd.), stworzonych w programach MS Word i  MS Excel, które nie są generalnie przeznaczone do pracy „w sieci”;
 • braku szybkiego przepływu informacji o stanie produkowanych detali;
 • braku możliwości integracji sfery biurowej ze sferą produkcyjną. 


W związku z powyższym podjęto decyzję o rozpoczęciu poszukiwania rozwiązań informatycznych wspomagających organizację i zarządzanie produkcją oraz stworzono wstępne założenia do przyszłego systemu komputerowego.

Zasadniczymi zadaniami opracowywanego oprogramowania było objęcie swoim zakresem funkcjonalnym n/w procesów:

 • prowadzenie zintegrowanego rejestru zamówień oraz kart rozdzielczych;
 • bieżąca rejestracja poszczególnych etapów produkcji danego zamówienia;
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.


Dodatkowym warunkiem opracowywanego systemu była otwarta architektura dająca możliwości rozbudowy o nowe funkcjonalności oraz kompatybilności z innymi bazami danych.

Zewnętrzna firma informatyczna stworzyła system sieciowy, bazujący na kodach kreskowych i skanerach, zainstalowany w biurach i na dwóch halach produkcyjnych.

Ze względu na specyfikę produkcji, wdrożenie systemu podzielono na następujące etapy:

 • w styczniu 2011 r. przygotowano kompleksowo infrastrukturę pod wdrażany system (zakup komputerów mobilnych, serwera, skanerów oraz wykonano pełną instalację sieciową);
 • wdrożono wersję testową systemu (od lutego 2011 roku);
 • testy, rozbudowę funkcjonalną programu oraz szkolenie użytkowników systemu realizowano przez okres 3 miesięcy (od lutego do maja 2011 roku);
 • całkowite zakończenie wdrażania pierwszej części systemu zakończono w czerwcu 2011 roku;
 • całkowite wdrażanie systemu ukończono w grudniu 2011 rok.
 • w 2012r. rozbudowano system w zakresie współpracyz programem fakturującym oraz pełnej integracji z magazynem zakupowym - stali i półfabrykatów.

Na bieżąco prowadzona jest analiza funkcjonowania systemu oraz ocena skuteczności a wszelkie zmiany i drobne poprawki natychmiastowo są wdrażane do systemu.

      


 

Na chwilę obecną wdrożony system całkowicie spełnia opracowane założenia a wybrana firma informatyczna kompleksowo i profesjonalnie zrealizowała powierzony projekt. Użytkownicy systemu (współwłaściciele, pracownicy) pomimo niewątpliwie zwiększonego czasu poświęconego na zrozumienie działania, szkolenia i zmianę przyzwyczajeń rozumieją potrzebę wdrażania opisanego systemu i w pełni akceptują niedogodności związane z etapem wdrażania i ciągłym testowaniem.

Stanem końcowym wdrożenia systemu jest całkowite zaprzestanie korzystania z dotychczasowych programów (baz danych) oraz systematyczne zmniejszanie zbędnej biurokracji związanej z zapisywaniem przez pracowników informacji o produkowanych wyrobach ograniczając ją do niezbędnego minimum.

Funkcjonujący system pozwala, na obecnym etapie, na coraz lepszy nadzór nad jakością, terminowością oraz kontrolą opłacalności wytwarzanych detali a także zwiększa komfort pracy użytkowników poprzez:

 • pełny dostęp do informacji dotyczącej terminowości i stanie realizowanych zamówień;
 • zdecydowaną poprawę optymalności planowania i realizacji produkcji ze względu na szybki dostęp do informacji o stanie i postępie wytwarzanych detali;
 • możliwość szybkiej reakcji na zagrożenia generowane automatycznie przez system m.in.: powstanie wyrobów niezgodnych, nieświadomym zaprzestaniu kolejnych operacji technologicznych, pomijanie zaplanowanych operacji kontrolnych, osiągnięcie minimalnych i zerowych stanów towarowych klienta;
 • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy oraz eliminację ludzkich błędów poprzez nieograniczony dostęp do zintegrowanych baz danych;
 • szybkie wyliczanie i porównanie szacunkowych kosztów produkcji detali na podstawie czasu produkcji. 

 

Wdrażany system umożliwia również obsługę procesu dostarczania wyrobów gotowych do klienta poprzez automatyczne generowanie dokumentów WZ. Wyroby gotowe są dostarczane do Klienta, bezpośrednio po zakończeniu procesu produkcji z wygenerowanym dokumentem WZ. Wyroby są odpowiednio oznakowane, co umożliwia ich identyfikację i zapobiega błędom podczas przygotowywania wysyłek.