FORMET Sp.j.

 

Precyzyjna obróbka skrawaniem metalu - toczenie i frezowanie CNC

Bielsko-Biała Śląsk

info: +48 604 953 000

FORMET - Obróbka skrawaniem - Jakość » Polityka jakości

 

Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje nasza firma posiadają zaawansowane systemy jakości, dlatego też, w celu kontynuowania naszej współpracy, w 2005 roku, Firma FORMET wdrożyła System Zarządzania Jakością /SZJ/ według normy PN-EN ISO 9001:2001. W 2018 roku funkcjonujący SZJ, dostosowano do wymagań normy ISO 9001:2015.


Permanentnie doskonalony system, gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości dostarczanych wyrobów i usług.
Nadrzędnym celem firmy FORMET jest dostarczenie wyrobów i usług spełniających wymagania Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do rozwoju Firmy i umacniania jej pozycji na rynku.
W związku z powyższym, systematycznie podnosimy jakość i konkurencyjność produkowanych narzędzi, przyrządów, niestandardowych detali, a także usług w zakresie obróbki metalu.

W celu zagwarantowania  realizacji założeń Polityki Jakości, utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy  ISO 9001:2015 i zobowiązujemy się ciągle doskonalić jego skuteczność.

Wyznaczyliśmy do realizacji następujące cele Polityki Jakości:

  • Terminowe dostarczanie wyrobów i usług o wysokim poziomie jakości;
  • Szybkie dostosowywanie się do nowych potrzeb Klientów;
  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami materiałów/ usług;
  • Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników, a także podnoszenie ich wiedzy
    i świadomości jakościowej;
  • Doskonalenie infrastruktury w zakresie mającym wpływ na jakość wyrobów/ usług;
  • Optymalizację realizowanych procesów;

Współwłaściciele spółki zapewniają, że niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz gwarantują odpowiednie zasoby do jej realizacji.